Duurzaamheid

Bij ons familiebedrijf zit duurzaamheid in de genen. Wij willen immers dat de sociale, ecologische en economische context positief blijft zodat de volgende generaties ook in een gezonde omgeving de bedrijfsactiviteiten kunnen verderzetten. Het terugdringen van onze CO²-uitstoot met minstens 35% kadert hierin. Dit doel kon bereikt worden door de nieuwbouw in 2008 in gebruik te nemen. Hierdoor werd onze totale organisatie her-gedefinieerd op niveau van producten, processen, organisatie en strategie.

Duurzaamheid

Productniveau

Op productniveau willen we nog meer dan vroeger inzetten op de energie-efficiënte en de duurzaamheid van onze constructies en de gebruikte materialen. Door levenscyclusanalyse en materialenscans wordt de ecologische voetafdruk tot een minimum herleid. We zien het als een plicht om de klant te sensibiliseren en hem te wijzen op de meerwaarde van duurzame bouwmaterialen en -methodes. 

Procesniveau

Op procesniveau streven we naar energie- en grondstoffenefficiëntie omdat dit een win-winsituatie biedt voor milieu en bedrijf. Op het vlak van afvalstoffenbeheer staan we al ver. Het bedrijfscontainerpark biedt gescheiden verzameling van 25 verschillende afvalstromen. In de toekomst willen we nog verder inzetten op het sluiten van de kringloop. We hebben ook al ruime investeringen gedaan in een relightingprogramma met ledtubes en bewegingssensoren en zullen verder onze lichtkoepels vervangen om de lichtinval te verbeteren. Andere energiebesparingen komen voort uit het doordacht cascadesysteem voor de ventilatoren van de stofafzuiging en de optimalisatie van de perslucht voor onze machines. In 2009 werd voorzien in een verwarming via een hedendaagse biomas- installatie gekoppeld met een houtbreekinstallatie. Ons productieatelier, onze spuitcabine’s en onze burelen worden hierdoor volledig verwarmd met eigen opgewekte energie uit houtafval. Elektriciteit wordt opgewekt met photovoltaïsche panelen met een totaal vermogen van 240.000 Wp. ( 1090 modules op onze daken van 220 Wattpiek ). Deze installatie was in 2009 al vooruitstrevend. Bij optimale weersomstandigheden kunnen wij slechts 85% van onze opgewekte energie gebruiken. De rest gaat op het openbaar net. Onze productie wordt gerealiseerd met de laatste nieuwe machines die op de markt te verkrijgen zijn. Sedert 2009 werden alle productie machines en methodes vervangen. Wij spreken dan van een computergestuurd platenmagazijn (900 m²), nieuwe vertikale en horizontale CNC’s, aanwendig van productie-computer programma’s die via postprocessors in verbinding staan met de machines. Rond onze bedrijfsgebouwen is een verhoogde berm aangebracht en aan één zijde werd in samenwerking met Natuurpunt Vlaanderen een bos aangelegd van 1 Ha. Tevens werd er een open regenwater-spaarbekken aangelegd van circa 600 m² met groene omboording 

Onze visie op duurzaamheid

Om succesvol te zijn, moet onze visie op duurzaamheid in de organisatie ingebed zijn. Het zijn onze 42 werknemers die in de dagelijkse praktijk correct recycleren en voorzichtig en zuinig dienen om te springen met materiaal en energie. Verschillende initiatieven mikken op het verhogen van betrokkenheid en op een juist begrip van de processen. Recentelijk (begin 2015) werd een electrische bedrijfswagen BMW i3 in gebruik genomen en vanaf begin 2016 wordt een Tesla wagen geleverd. Aangaande bedrijfswagens opteren wij om bij toekomstige vervangingen te voldoen aan de recenste euronorm (cat 6). 

Studiebureau Clavra

Via ons eigen studiebureel Clavra nv trachten wij aangaande nieuwe projecten en verbouwingen veelzijdig gebruik te maken van groene daken en gescheiden en/of gebufferde afwateringen. Bij dit laatste wordt dan het gebufferde water terug benut. In 2014 realiseerde wij zelf een building van 6 appartementen volledig met verwarming en koeling via warmtepompen. In 2010 werd zelfs een vierkantshoeve voorzien met warmtepompen ( 52 geboorde putten ). Sinds eind 2011 realiseerde wij onze eerste woning en appartementen met volledige led-verliching.

Strategie

Duurzaamheid moet ook in de strategie verankerd zijn. Zo is er ons concept “duurzame winkelinrichting als dienst”. Hierbij bieden we een winkelinrichting aan die duurzaam is in constructie en uiterst zuinig in onderhoud, wat leidt tot een lagere total cost of ownership. Dit project werd ontwikkeld met partners Pp-retail, Gyproc, Cradle to Cradle en CBRE. Daarnaast leggen we ons sinds kort toe op de “BEN30-bouw”. We willen zes jaar voor de nieuwe strenge energienormen in 2021 van toepassing worden nu al deze nomen realiseren in nieuwbouwprojecten. 

Enkele tevreden klanten

Enkele tevreden klanten